BRIDGEDOCENT

Onze bridgedocent(en):

Betsy van Kruisbergen, een van de oprichters van Bridgeles Nijmegen later Eindhoven, zorgt ervoor dat een de les(sen) vlot verlopen, dat het goede materiaal ter plekke is.
Daarnaast legt zij zich toe op et geven van bridgeles aan ‘selecte, kleine, groepen.
In 2014 haalde zijn haar NBB Bridgedocenten diploma.
Zelf leerde bridgen met de 4 kaart hoog boekjes van Berry Westra (Klaver serie)
Intussen is ze een overtuigd voorstander van het door de NBB aanbevolen biedsysteem Standaard 5 Hoog. Al was het maar omdat de leerlingen anders toch, op termijn, zichzelf de vijkfaart gaan aanleren.

Dat kunnen wij, Bridgeles Eindhoven, beter zegt zij dan. Dan kennen de mensen tenminste echt de achterliggende gedacht bij dit biedsysteem.
Die is echt meer dan alleen maar openen met een 5 kaart in de hoge kleur.

 

Huub Hilgers, kreeg in 1992 de bridgesmaak te pakken. In zijn rol van voorzitter van BC Kwetsbaar’70 te Nijmegen werd het voor hem duidelijk dat clubbridge alleen kan blijven bestaan als er nieuwe bridgers komen, er les gegeven wordt.
Hij schreef zich in voor de NBB docentenopleiding. In 2013 richtte hij, samen met Betsy Bridgelesnijmegen op.

Na de verhuizing naar Eindhoven (dichter bij hun (klein)kind(eren) wonen, zetten zij hun activiteiten als bridgedocenten hier voort.

Sinds kort (2019) is Huub toegetreden tot het bestuur van district Oost-Noord_Brabant.
“Als je lid bent van een vereniging als de NBB dan moet je ook bereid zijn iet voor die vereniging te doen”.

Betsy en Huub zijn beide actief als wedstrijdleider voor Boon-A-Part.